Advokatfirma Kontrakt AS

God oppfølging og effektive prosesser

Se våre fagområder og kompetanser
Bilde av skyskrapere

Fagområder og kompetanse

Vår kjernekompetanse innen sikring og realisering av pengekrav gjør at tvisten løses med best mulig resultat for våre kunder. Erfaring i strategiske valg, gjør at løsningsgraden er høy. Kontrakts advokater sørger for god oppfølging og effektive prosesser bl.a. ved bruk av midlertidig forføyning, konkursbegjæringer og anmeldelser i gjeldsforhold.

Aktuelle saker

Bakgrunn for ny finansavtalelov

Finansavtaleloven står overfor en storstilt renovering. Et snart 20 år gammelt regelverk skal utbedres for å være i stand til å håndtere dagens utfordringer i finanssektoren.
Les mer

Personvern i finanssektoren

PSD2 og GDPR er to EU-regelverk som er på alles lepper for tiden. Begge skal implementeres i norsk rett; PSD2 gjennom finansavtaleloven og GDPR gjennom en ny personvernlov.
Les mer

Ny forbrukslånsforskrift og boliglånsforskriften

Fra og med 15 mai 2019 kan forbrukslånsbanker ilegges sanksjoner av Finanstilsynet for brudd på forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.
Les mer