BankID-svindelsak for Borgarting lagmannsrett

May 19, 2021

No items found.

Vår advokat Fredrik Andersen har representert Entercard Norge i en BankID-svindelsak for Borgarting lagmannsrett. Saken gjaldt svindel utført av tidligere samboer.

Samlet sett mente lagmannsretten at svindelofferet hadde utvist ansvarsbetingende uaktsomhet ved å være uforsiktig ved inntasting av passordet mens samboer var i rommet. Lagmannsretten fant at vilkårene for erstatning forelå og Entercard ble tilkjent erstatning.

Saken har stor interesse da lagmannsretten her følger argumentasjonen fra Høyesterett (HR-2020-2021), men likevel kom til at Entercard Norge måtte vinne frem. Dommen nyanserer følgelig rekkevidden av HR-2020-2021.

Vår advokat Fredrik Andersen har representert Entercard Norge i en BankID-svindelsak for Borgarting lagmannsrett. Saken gjaldt svindel utført av tidligere samboer.

Samlet sett mente lagmannsretten at svindelofferet hadde utvist ansvarsbetingende uaktsomhet ved å være uforsiktig ved inntasting av passordet mens samboer var i rommet. Lagmannsretten fant at vilkårene for erstatning forelå og Entercard ble tilkjent erstatning.

Saken har stor interesse da lagmannsretten her følger argumentasjonen fra Høyesterett (HR-2020-2021), men likevel kom til at Entercard Norge måtte vinne frem. Dommen nyanserer følgelig rekkevidden av HR-2020-2021.

Andre innlegg

Gjeldsordning i Høyesterett for Nordea Bank Abp

Nye advokatfullmektiger

Ny advokatbevilling hos Advokatfirma Kontrakt