Telekom

De fleste Telekomsakene som går til innfordring, løser seg uten at det kommer til en rettslig prosess. Når det er behov for juridisk bistand henger dette ofte sammen med at personene er store forbrukere av kreditt og at det er uenigheter om abonnementsvilkår eller andre forhold som gjør at de ikke ønsker å gjøre opp kravet. Vår oppgave er å sørge for at din sak får en snarlig løsning, og at bruken av rettslige midler er de mest hensiktsmessige.

Hva kan vi bistå med?

Dersom det er fare for unndragelse av midler fra kreditorene eller mistanke om svindel, sørger vi for å sikre formuesgoder gjennom midlertidig forføyninger, og følger opp tiltak mot skyldnere som politianmeldelser og konkursbegjæringer. Uansett hvilken tvisteløsning som passer for saken, er vårt mål å oppnå et resultat som ivaretar de juridiske, økonomiske og kommersielle hensyn og verdier for våre kunder.

Andre fagområder