Gjeldsordning i Høyesterett for Nordea Bank Abp

May 19, 2021

No items found.

Vår advokat Torjus Hulbak har prosedert en sak om gjeldsordning i Høyesterett for Nordea Bank Abp. Sakens gjaldt tolkningen av vilkåret «uredelighet» i gjeldsordningsloven § 6-2 tredje ledd.

Vår klient ble hørt med at det ikke er et krav etter loven at uredeligheten må ha gått ut over kreditorene ved at deres dividende er redusert. Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet.

Dommen kan leses her: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-300-a.pdf

Vår advokat Torjus Hulbak har prosedert en sak om gjeldsordning i Høyesterett for Nordea Bank Abp. Sakens gjaldt tolkningen av vilkåret «uredelighet» i gjeldsordningsloven § 6-2 tredje ledd.

Vår klient ble hørt med at det ikke er et krav etter loven at uredeligheten må ha gått ut over kreditorene ved at deres dividende er redusert. Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet.

Dommen kan leses her: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-300-a.pdf

Andre innlegg

BankID-svindelsak for Borgarting lagmannsrett

Nye advokatfullmektiger

Ny advokatbevilling hos Advokatfirma Kontrakt