Fagområder og kompetanse

Vår kjernekompetanse innen sikring og realisering av pengekrav gjør at tvisten løses med best mulig resultat for våre kunder. Erfaring i strategiske valg, gjør at løsningsgraden er høy. Kontrakts advokater sørger for god oppfølging og effektive prosesser bl.a. ved bruk av midlertidig forføyning, konkursbegjæringer og anmeldelser i gjeldsforhold.