Bank, finans og forsikring

Kreditter kan gå til mislighold av ulike årsaker. Noen personer lever over evne, mens andre er uenig i kravet på rettslig grunnlag.

Vi ivaretar den rettslige innfordring av finansielle produkter fra bank-, finans- og forsikringsbransjen. Våre kunder omfatter ledende norske banker, sparebanker, leasingselskaper og forsikringsselskap. Lang bransjeerfaring og høy kompetanse sørger for at vi benytter riktig tiltak på rett tid.

Er ikke en frivillig løsning mulig, blir rettslige prosesser gjennomført, både for sikrede krav som boliglån, billån, leasing og usikrede krav som forsikring, kort, konti og forbruksfinansiering. Vi tilbyr også spesialkompetanse innen fagfelt som gjeldsordning.

Hva kan vi bistå med?

Våre advokater prosederer månedlig saker for bank- og finansbransjen i ting- og lagmannsrettene i landet. Vi har også jevnlig saker for Finansklagenemnda. Vi hjelper banker med å utvikle effektive rutiner innenfor innfordring og pantesikring. Dersom det er fare for unndragelse av midler fra kreditorene eller det er mistanke om svindel, sørger vi for å sikre formuesgoder gjennom midlertidig forføyning og arrest. Vi følger opp tiltak mot skyldnere som politianmeldelser og konkursbegjæringer.

Etter utbetaling av forsikringsoppgjør, bistår vi med inndriving av regresskrav og tvisteløsning av uenigheter om forsikringspremie mot forsikringstaker.

Uansett hvilken tvisteløsning som passer for saken, er vårt mål å oppnå et resultat som ivaretar de juridiske, økonomiske og kommersielle hensyn og verdier for våre kunder.

Andre fagområder