Energi

Strøm er et nødvendighetsgode, og personer med betalingsproblemer opparbeider seg ofte restanser på både eksisterende eller tidligere anlegg. Vi har advokater som har spesialisert seg på avtaler om strømleveranser og den rettslige prosessen ved stenging av strøm. Vi har også forberedt oss på de nye endringene som kommer ved innføring av den forbrukersentriske leverandørmodell.

Hva kan vi bistå med?

Vi bistår våre kunder med den rettslige prosessen ved stenging av strøm, og gjennomfører midlertidige forføyninger ved behov. Vi fanger opp den løpende utviklingen i Elklagenemnda og gir råd og veiledning ved tvister som skal behandles der. I forbindelse med rettsutviklingen av avregningsforskriften tilbys bistand med høringsinnspill og avtalegjennomgang.

Andre fagområder