Bilfinansiering

Stadig flere finansierer bilkjøp ved leasing og lån gjennom bilforhandlere. Oppstår mislighold oppleves ofte inndrivelsen med å få tilbake bilen og restkravet som en omstendelig prosess. Våre advokater kan lovverket godt og har lang og bred erfaring med å sikre verdier og inndrive restkravet. Flere har praktisk erfaring fra inndrivelse gjennom namsmyndigheten og jobber tett opp mot Lindorffs spesialavdeling for Auto og utredning.

Hva kan vi bistå med?

Vi sørger for en rask pågang for å sikre bilen ved hastebegjæringer til namsmannen og sikring ved midlertidig forføyning. Vi bistår med å sende ut etterlysning av biler både nasjonalt og internasjonalt, samt oppfølging med politianmeldelser. Vi hjelper deg også med å klage på takster som er foretatt av namsmannen ved tilbakeleveringsforretninger. Dersom det blir en tvist om restkravet eller innhenting av bilen, vil vi ta ut søksmål for domstolene.

Andre fagområder