Høyesterett

Erstatningsrett – styreansvar

Ja til ny autorisasjonsordning for inkassobransjen