Ja til ny autorisasjonsordning for inkassobransjen

Feb 7, 2018

No items found.
Inkassoloven har nesten ikke vært endret siden innføringen for 30 år siden. Nå foreslås det skjerpede kompetansekrav og innføring av en ny autoriseringsordning i bransjen.
Ja til forslaget betyr et viktig kompetanseløft for alle som driver med inkasso.

Det er idag ingen formelle kompetansekrav til å saksbehandle inkassosaker. For personlig inkassobevilling krever Finanstilsynet minst tre års dokumentert praksis fra alle sider av inkassovirksomhet. Bransjeorganisasjonen Virke Inkasso tilbyr en frivillig autorisasjonsordning for personer med personlig inkassobevilling. Et forslag om ny regulering av ordningen er ute på høring i inkassobransjen. Det foreslås skjerpede kompetansekrav for utdanningen og innføring av autorisering av faktiske ledere av inkassovirksomhet. Blir forslaget vedtatt, vil det føre til et viktig kompetanseløft for hele bransjen

Kompetanse først

I fjor undersøkte Finans Norge hvilke behov organisasjonens bedriftsmedlemmer har for kompetanse nå og i årene fremover. Bedriftene svarte at de først og fremst vil møte behovet for ny kompetanse gjennom intern utvikling av sine ansatte. Forskningsrapporter viser at kompetanseutvikling lønner seg. En avgjørende faktor for lønnsomhet er at bedriften vet hvilken kompetanse de trenger, hvor de skal få tilgang til kompetansen og hvordan den ivaretas internt.

Inkassobransjen opererer i et spennende landskap der strenge regulatoriske virksomhetskrav møter forventninger om salg av tjenester, effektive innfordringsprosesser og gode brukerløsninger. En viktig forutsetning for å ivareta de ulike behovene er dynamisk lovregulering. Derfor er det positivt at autorisering av bransjen og kompetanseheving er sattpå agendaen.

Digitalisering av inkasso

Til sammenligning ble world wide web oppfunnet i 1991 og førte som kjent til en eksplosiv økning i internettbruk. Mange aktører i inkassobransjen har for lengst startet prosessen med automatisering av manuelle oppgaver og vil benytte maskinlæring ved bruk av kunstig intelligens.

Men hvordan står det til med kompetanseutviklingen av de som til daglig håndterer prosesser som er vanskelig å automatisere? Der det trengs forståelse av komplisert regelverk, innsikt i systemer, vurdering av ulik informasjon og sosiale ferdigheter til å håndtere mennesker i en presset økonomisk situasjon?

Kompetanse vinner

Konkurransefortrinnet i bransjen vår vil skapes ved å sette kompetansen i system. Advokatene i Lindorff er leverandører av kursinnholdet til autorisasjonsordningen, og Lindorff Academy er opprettet for å utvikle internkompetansen. Over tid vil inkassoselskap som satser på kompetanseutvikling og aktiv bruk av kompetansen til å levere bedre tjenester stå best rustet til å møte teknologiske utfordrere innen  redittadministrasjon. Kompetanseheving vil være en strategisk prioritering, og Lindorff vil tilpasse sin virksomhet til de skjerpede kravene.

Inkassoloven har nesten ikke vært endret siden innføringen for 30 år siden. Nå foreslås det skjerpede kompetansekrav og innføring av en ny autoriseringsordning i bransjen.
Ja til forslaget betyr et viktig kompetanseløft for alle som driver med inkasso.

Det er idag ingen formelle kompetansekrav til å saksbehandle inkassosaker. For personlig inkassobevilling krever Finanstilsynet minst tre års dokumentert praksis fra alle sider av inkassovirksomhet. Bransjeorganisasjonen Virke Inkasso tilbyr en frivillig autorisasjonsordning for personer med personlig inkassobevilling. Et forslag om ny regulering av ordningen er ute på høring i inkassobransjen. Det foreslås skjerpede kompetansekrav for utdanningen og innføring av autorisering av faktiske ledere av inkassovirksomhet. Blir forslaget vedtatt, vil det føre til et viktig kompetanseløft for hele bransjen

Kompetanse først

I fjor undersøkte Finans Norge hvilke behov organisasjonens bedriftsmedlemmer har for kompetanse nå og i årene fremover. Bedriftene svarte at de først og fremst vil møte behovet for ny kompetanse gjennom intern utvikling av sine ansatte. Forskningsrapporter viser at kompetanseutvikling lønner seg. En avgjørende faktor for lønnsomhet er at bedriften vet hvilken kompetanse de trenger, hvor de skal få tilgang til kompetansen og hvordan den ivaretas internt.

Inkassobransjen opererer i et spennende landskap der strenge regulatoriske virksomhetskrav møter forventninger om salg av tjenester, effektive innfordringsprosesser og gode brukerløsninger. En viktig forutsetning for å ivareta de ulike behovene er dynamisk lovregulering. Derfor er det positivt at autorisering av bransjen og kompetanseheving er sattpå agendaen.

Digitalisering av inkasso

Til sammenligning ble world wide web oppfunnet i 1991 og førte som kjent til en eksplosiv økning i internettbruk. Mange aktører i inkassobransjen har for lengst startet prosessen med automatisering av manuelle oppgaver og vil benytte maskinlæring ved bruk av kunstig intelligens.

Men hvordan står det til med kompetanseutviklingen av de som til daglig håndterer prosesser som er vanskelig å automatisere? Der det trengs forståelse av komplisert regelverk, innsikt i systemer, vurdering av ulik informasjon og sosiale ferdigheter til å håndtere mennesker i en presset økonomisk situasjon?

Kompetanse vinner

Konkurransefortrinnet i bransjen vår vil skapes ved å sette kompetansen i system. Advokatene i Lindorff er leverandører av kursinnholdet til autorisasjonsordningen, og Lindorff Academy er opprettet for å utvikle internkompetansen. Over tid vil inkassoselskap som satser på kompetanseutvikling og aktiv bruk av kompetansen til å levere bedre tjenester stå best rustet til å møte teknologiske utfordrere innen  redittadministrasjon. Kompetanseheving vil være en strategisk prioritering, og Lindorff vil tilpasse sin virksomhet til de skjerpede kravene.

Andre innlegg

BankID-svindelsak for Borgarting lagmannsrett

Gjeldsordning i Høyesterett for Nordea Bank Abp

Nye advokatfullmektiger