Avtalerett

Bill.mrk.: Drifte gjeldsinformasjonsforetak?