«Kan du betale denne for meg?»

Nov 2, 2017

Vi har nylig startet i Advokatfirma Kontrakt og har allerede arbeidet med flere saker knyttet til BankID-svindel. Vi var ikke klar over omfanget av dette problemet fra tidligere. De fleste sakene vi har, gjelder privatpersoner som er svindlet av noen de kjenner. Vi ser en klar forskjell på saker der pengene opprinnelig var inne på konto, og om svindleren har fått pengene gjennom låneopptak.

Her er et eksempel som kunne vært fra en av våre saker:

Da Esther ble lurt av sin sønn

Esther, en enke i 80-årene, har en sønn som fortsatt bor hjemme på gutterommet. Sønnen Ronny har håndtert Esthers økonomi i alle år, og etter hans anbefaling har Esther fått seg en BankID-kodebrikke. Ronny har tilgang til både passord og kodebrikke, men Esther har sagt klart ifra at han bare skal benytte dette for å betale regningene hennes.

En dag får Esther vite at hun har én million kroner i forbruksgjeld og at huset hennes nå er begjært tvangssolgt. Dette skyldes at Ronny har benyttet seg av Esthers sin BankID til å ta opp lån i en rekke banker.

Illustrasjon, eldre dame som har blitt utsatt for Bank-ID svindel

Kan Esther bli holdt ansvarlig for denne gjelden?

Svaret er ja.

Begrunnelsen for dette er at når Esther gir Ronny tilgang til passord og kodebrikke, får han anledning til å inngå en rekke avtaler som for eksempel:

  • Lånesøknader på forbrukerkreditt
  • Søknad om kredittkort
  • Kjøp der gjeldsbrev med salgspant i f.eks. en bil kan signeres elektronisk

Banken vil ikke ha noen mulighet til å se at det er noen andre enn Esther som har tastet inn passordet. Banken må derfor gå ut ifra at søknader som er signert med Esthers BankID, faktisk kommer fra henne. Når svindelen blir oppdaget er gjerne lånebeløpet brukt opp, eller bilen med tilknyttet salgspant er videresolgt.

Selv om dette er en klar svindelsak, vil Esther altså stå i fare for å bli holdt ansvarlig for lånene som Ronny har tatt opp i hennes navn.

Hva er BankID?

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet.

I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er.

I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden vil du kunne bruke din BankID til å signere dokumenter og meldinger elektronisk.

Hvor går grensen for erstatningsansvar?

Hvis Ronny hadde fått kontroll på Esthers BankID på en måte hun ikke hadde kunnet beskytte seg mot, ville det ikke vært aktuelt å holde henne ansvarlig for gjelden. Altså hvis hun f.eks. har gitt fra seg BankID og passord til Ronny fordi han truet med vold. I dette tilfellet vil det imidlertid foreligge en plikt for Esther til å varsle banken så snart hun er i trygghet.

Når Esther derimot har tilrettelagt, vært uforsiktig og ikke fulgt vilkårene for bruk av BankID, vil hun kunne gjøres erstatningsansvarlig for hele tapet. Dette innebærer bl.a. å oppbevare kodebrikke og personlig passord i samme skuff, da dette er å regne som uansvarlig og i strid med vilkårene for bruk av BankID.

Hva hvis pengene er på konto?

Det er naturlig å tenke at hvis man blir utsatt for BankID-misbruk så vil man ikke kunne miste mer enn det beløpet man har på konto. Men som vi ser av eksempelet ovenfor, er dette dessverre ikke riktig.

Når Ronny tar opp lån i Esthers navn, lider banken et tap som de vil kunne kreve erstattet av henne. Til tross for at Esther har lite penger på konto, bør hun likevel være forsiktig med passord og oppbevaring av kodebrikke.

Vi kan nå se for oss at Ronny svindler til seg penger fra bankkontoen til sin rike tante Nini. Penger som er innestående på Ninis konto er beskyttet av finansavtaleloven, slik at banken kan bli ansvarlig for pengene Ronny har svindlet til seg.

Regelverk

Avtalevilkår for BankID:

Avtale mellom kunde og bank ved opprettelse av BankID. Kunder kan finne denne i sin nettbank eller ved å kontakte banken

Finansavtaleloven

Regulerer enkelte typer svindel:

En ny finansavtalelov er på trappene, og vi i Advokatfirma Kontrakt følger prosessen tett.

Vær aktsom

Selv om egne penger ofte er beskyttet av lovregler om misbruk, risikerer man å bli gjort ansvarlig for langt større beløp der BankID har blitt brukt til å inngå avtaler som fører til tap for andre. De økonomiske konsekvensene av ikke å være aktsom med sin kodebrikke og passord kan derfor bli mye større enn man tror.

Vi anbefaler alle å følge den gylne regel for BankID: «PersonBankID er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn kunden. Passord, personlige koder og andre sikkerhetsprosedyrer må ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet, Banken eller husstandsmedlemmer.»

Har du kunder som hevder å ha blitt utsatt for Bank-ID svindel?

Vi i Advokatfirma Kontrakt kan hjelpe med å gjennomgå rutiner for saksbehandlingen av henvendelser om BankID svindel. Vi har generelt lang erfaring i å bistå og vurdere de bevismessige forhold og prosedere sakene i retten for finansinstitusjoner.

Tidligere daglig leder i Advokatfirma Kontrakt, Hanne Riksheim, uttalte seg i Finansavisen 18.11.16 om viktigheten av å holde passordet til din BankID hemmelig, og aktsomhetskravene for innehaver av BankID.

Se også Lindorff Analysen Q2, 2016.

Vi har nylig startet i Advokatfirma Kontrakt og har allerede arbeidet med flere saker knyttet til BankID-svindel. Vi var ikke klar over omfanget av dette problemet fra tidligere. De fleste sakene vi har, gjelder privatpersoner som er svindlet av noen de kjenner. Vi ser en klar forskjell på saker der pengene opprinnelig var inne på konto, og om svindleren har fått pengene gjennom låneopptak.

Her er et eksempel som kunne vært fra en av våre saker:

Da Esther ble lurt av sin sønn

Esther, en enke i 80-årene, har en sønn som fortsatt bor hjemme på gutterommet. Sønnen Ronny har håndtert Esthers økonomi i alle år, og etter hans anbefaling har Esther fått seg en BankID-kodebrikke. Ronny har tilgang til både passord og kodebrikke, men Esther har sagt klart ifra at han bare skal benytte dette for å betale regningene hennes.

En dag får Esther vite at hun har én million kroner i forbruksgjeld og at huset hennes nå er begjært tvangssolgt. Dette skyldes at Ronny har benyttet seg av Esthers sin BankID til å ta opp lån i en rekke banker.

Illustrasjon, eldre dame som har blitt utsatt for Bank-ID svindel

Kan Esther bli holdt ansvarlig for denne gjelden?

Svaret er ja.

Begrunnelsen for dette er at når Esther gir Ronny tilgang til passord og kodebrikke, får han anledning til å inngå en rekke avtaler som for eksempel:

  • Lånesøknader på forbrukerkreditt
  • Søknad om kredittkort
  • Kjøp der gjeldsbrev med salgspant i f.eks. en bil kan signeres elektronisk

Banken vil ikke ha noen mulighet til å se at det er noen andre enn Esther som har tastet inn passordet. Banken må derfor gå ut ifra at søknader som er signert med Esthers BankID, faktisk kommer fra henne. Når svindelen blir oppdaget er gjerne lånebeløpet brukt opp, eller bilen med tilknyttet salgspant er videresolgt.

Selv om dette er en klar svindelsak, vil Esther altså stå i fare for å bli holdt ansvarlig for lånene som Ronny har tatt opp i hennes navn.

Hva er BankID?

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet.

I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er.

I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden vil du kunne bruke din BankID til å signere dokumenter og meldinger elektronisk.

Hvor går grensen for erstatningsansvar?

Hvis Ronny hadde fått kontroll på Esthers BankID på en måte hun ikke hadde kunnet beskytte seg mot, ville det ikke vært aktuelt å holde henne ansvarlig for gjelden. Altså hvis hun f.eks. har gitt fra seg BankID og passord til Ronny fordi han truet med vold. I dette tilfellet vil det imidlertid foreligge en plikt for Esther til å varsle banken så snart hun er i trygghet.

Når Esther derimot har tilrettelagt, vært uforsiktig og ikke fulgt vilkårene for bruk av BankID, vil hun kunne gjøres erstatningsansvarlig for hele tapet. Dette innebærer bl.a. å oppbevare kodebrikke og personlig passord i samme skuff, da dette er å regne som uansvarlig og i strid med vilkårene for bruk av BankID.

Hva hvis pengene er på konto?

Det er naturlig å tenke at hvis man blir utsatt for BankID-misbruk så vil man ikke kunne miste mer enn det beløpet man har på konto. Men som vi ser av eksempelet ovenfor, er dette dessverre ikke riktig.

Når Ronny tar opp lån i Esthers navn, lider banken et tap som de vil kunne kreve erstattet av henne. Til tross for at Esther har lite penger på konto, bør hun likevel være forsiktig med passord og oppbevaring av kodebrikke.

Vi kan nå se for oss at Ronny svindler til seg penger fra bankkontoen til sin rike tante Nini. Penger som er innestående på Ninis konto er beskyttet av finansavtaleloven, slik at banken kan bli ansvarlig for pengene Ronny har svindlet til seg.

Regelverk

Avtalevilkår for BankID:

Avtale mellom kunde og bank ved opprettelse av BankID. Kunder kan finne denne i sin nettbank eller ved å kontakte banken

Finansavtaleloven

Regulerer enkelte typer svindel:

En ny finansavtalelov er på trappene, og vi i Advokatfirma Kontrakt følger prosessen tett.

Vær aktsom

Selv om egne penger ofte er beskyttet av lovregler om misbruk, risikerer man å bli gjort ansvarlig for langt større beløp der BankID har blitt brukt til å inngå avtaler som fører til tap for andre. De økonomiske konsekvensene av ikke å være aktsom med sin kodebrikke og passord kan derfor bli mye større enn man tror.

Vi anbefaler alle å følge den gylne regel for BankID: «PersonBankID er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn kunden. Passord, personlige koder og andre sikkerhetsprosedyrer må ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet, Banken eller husstandsmedlemmer.»

Har du kunder som hevder å ha blitt utsatt for Bank-ID svindel?

Vi i Advokatfirma Kontrakt kan hjelpe med å gjennomgå rutiner for saksbehandlingen av henvendelser om BankID svindel. Vi har generelt lang erfaring i å bistå og vurdere de bevismessige forhold og prosedere sakene i retten for finansinstitusjoner.

Tidligere daglig leder i Advokatfirma Kontrakt, Hanne Riksheim, uttalte seg i Finansavisen 18.11.16 om viktigheten av å holde passordet til din BankID hemmelig, og aktsomhetskravene for innehaver av BankID.

Se også Lindorff Analysen Q2, 2016.

Andre innlegg

BankID-svindelsak for Borgarting lagmannsrett

Gjeldsordning i Høyesterett for Nordea Bank Abp

Nye advokatfullmektiger