Nye advokatfullmektiger

May 12, 2017

Denne våren er det ansatt to nye advokatfullmektiger i Advokatfirma Kontrakt. De har begge gjennomgått en opplæringsperiode, og er nå godt i gang med håndtering av relevante saker.

Det er svært hyggelig å få flere unge og dyktige medarbeidere inn i organisasjonen. Lea og Torjus har begge god forretningsmessig forståelse fra egne gründervirksomheter, og jeg ser dette som en viktig del av en videreutvikling av kompetansen i både Kontrakt og Intrum.

Hanne Riksheim

Torjus Hulbak

Torjus Hulbak fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2016. Han har fordypning innenfor internasjonale kommersielle relasjoner og da spesielt fagområdet konkurs og pant.  Ved siden av studiene har Torjus jobbet som daglig leder i eget firma og som saksbehandler i Gjensidige. Han har også erfaring fra salg av fast eiendom.

Lea Coates

Lea Coates kom fra stilling som advokatfullmektig i Advokatene Graasvold & Stenvaag. Tidligere har hun jobbet for Thomson Reuters i London. I tillegg har Lea hatt en gründerbedrift innenfor personvern. Lea fullførte studiene ved Universitetet i Bergen i 2013. Masteroppgaven skrev hun for forskningsprosjektet Nordic Restatement of Contract Law.

Vi ønsker Torjus og Lea velkommen til oss i Advokatfirma Kontrakt!

Denne våren er det ansatt to nye advokatfullmektiger i Advokatfirma Kontrakt. De har begge gjennomgått en opplæringsperiode, og er nå godt i gang med håndtering av relevante saker.

Det er svært hyggelig å få flere unge og dyktige medarbeidere inn i organisasjonen. Lea og Torjus har begge god forretningsmessig forståelse fra egne gründervirksomheter, og jeg ser dette som en viktig del av en videreutvikling av kompetansen i både Kontrakt og Intrum.

Hanne Riksheim

Torjus Hulbak

Torjus Hulbak fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2016. Han har fordypning innenfor internasjonale kommersielle relasjoner og da spesielt fagområdet konkurs og pant.  Ved siden av studiene har Torjus jobbet som daglig leder i eget firma og som saksbehandler i Gjensidige. Han har også erfaring fra salg av fast eiendom.

Lea Coates

Lea Coates kom fra stilling som advokatfullmektig i Advokatene Graasvold & Stenvaag. Tidligere har hun jobbet for Thomson Reuters i London. I tillegg har Lea hatt en gründerbedrift innenfor personvern. Lea fullførte studiene ved Universitetet i Bergen i 2013. Masteroppgaven skrev hun for forskningsprosjektet Nordic Restatement of Contract Law.

Vi ønsker Torjus og Lea velkommen til oss i Advokatfirma Kontrakt!

Andre innlegg

BankID-svindelsak for Borgarting lagmannsrett

Gjeldsordning i Høyesterett for Nordea Bank Abp

Ny advokatbevilling hos Advokatfirma Kontrakt