Rebecca Sjåstad Hoftvedt

Advokatfullmektig

Rebecca Sjåstad Hoftvedt fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høsten 2023. Masteroppgaven tok for seg vilkårene og reglene om sakskostnader for gruppesøksmål etter tvisteloven kapittel 35. Ved siden av studiene har Rebecca jobbet som fast trainee i Advokatfirma Kontrakt AS.  

Erfaring

2024 – d.d.
Advokatfullmektig, Advokatfirma Kontrakt AS
Advokatfullmektig, Intrum AS

2019 – 2023
Fast trainee, Advokatfirma Kontrakt AS

Utdannelse

2019 – 2023
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

SPRÅK

Norsk (morsmål)

Engelsk