Fredrik Andersen fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2009. Han tilbrakte et semester ved Sydney Law School, University of Sydney, der han tok fordypning i internasjonal rett. Fredrik skrev sin masteroppgave om rettsvern ved erverv av eiendomsrett til løsøre, med et kritisk blikk på den såkalte interesselæren.

Fredrik har spesialkompetanse innen forsikringsrett, kjøpsrett, entrepriserett, avhending av fast eiendom og insolvens. Han har i tillegg lang erfaring med tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning fra Namsfogden i Oslo.

Erfaring

2015 – d.d.
Advokat, Advokatfirma Kontrakt AS
Advokat, Intrum AS

2014 – 2015
Advokatfullmektig, Advokatfirma Kontrakt AS
Advokatfullmektig, Intrum AS

2012 – 2014
Jurist/advokatfullmektig, Norwegian Claims Link

2010 – 2012
Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo

Utdannelse

2009
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2008
Sydney Law School, University of Sydney, Australia

Kurs- og foredragsvirksomhet

2014 – d.d.
Foredragsholder, Norsk Kredittforum
Foredragsholder, Norske Inkassobyråers Forening
Foredragsholder, Intrum AS

SPRÅK

Norsk (morsmål)

Engelsk