Evin Sendi

Advokatfullmektig

Evin Sendi fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2023. Hun har fordypning i internasjonal rett. Ved siden av studiene jobbet Evin som fast trainee i Advokatfirma Kontrakt AS. I tillegg har hun arbeidet frivillig som saksbehandler i Gatejuristen.

Erfaring

2023 – d.d
Advokatfullmektig, Advokatfirma Kontrakt AS
Advokatfullmektig, Intrum AS

2020 – 2023
Fast trainee, Advokatfirma Kontrakt AS

2019 – 2020
Saksbehandler, Gatejuristen

Utdannelse

2018 – 2023
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Språk

Norsk (morsmål)

Engelsk