Fredrik Andersen fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2009. Han tilbrakte et semester ved Sydney Law School, University of Sydney, der han tok fordypning i internasjonal rett. Fredrik skrev sin masteroppgave om rettsvern ved erverv av eiendomsrett til løsøre, med et kritisk blikk på den såkalte interesselæren.

Fredrik har spesialkompetanse innen forsikringsrett, kjøpsrett, entrepriserett, avhending av fast eiendom og insolvens. Han har i tillegg lang erfaring med tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning fra Namsfogden i Oslo.

ERFARING

2015 – d.d.
Advokat, Advokatfirma Kontrakt AS
Advokat, Lindorff AS
2014 – 2015
Advokatfullmektig, Advokatfirma Kontrakt AS
Advokatfullmektig, Lindorff AS
2012 – 2014
Jurist/advokatfullmektig, Norwegian Claims Link
2010 – 2012
Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo

UTDANNELSE

2009
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2008
Sydney Law School, University of Sydney, Australia

KURS- OG FOREDRAGSVIRKSOMHET

2014 – d.d.
Foredragsholder, Norsk Kredittforum
Foredragsholder, Norske Inkassobyråers Forening
Foredragsholder, Lindorff AS

SPRÅK

Norsk (morsmål)
Engelsk
FREDRIK ANDERSEN

FREDRIK ANDERSEN

Advokat

+47 24 16 22 09
+47 93 64 66 68
andersen@kontraktadvokat.no