AKTUELLE SAKER

Ny forbrukslånsforskrift og boliglånsforskriften

Forbrukslåns- og boliglånsforskriften:  En kort sammenligningFra og med 15 mai 2019 kan forbrukslånsbanker ilegges sanksjoner av Finanstilsynet for brudd på forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Forskriften er midlertidig og skal gjelde fram til...

les mer

Personvern i finanssektoren

Personvern i finanssektoren: Datatilsynets rapport PSD2 og GDPR er to EU-regelverk som er på alles lepper for tiden. Begge skal implementeres i norsk rett; PSD2 gjennom finansavtaleloven og GDPR gjennom en ny personvernlov. De to regelverkene har ulike formål; PSD2...

les mer

Bakgrunn for ny finanslov

Bakgrunn for ny finansavtalelov Finansavtaleloven står overfor en storstilt renovering. Et snart 20 år gammelt regelverk skal utbedres for å være i stand til å håndtere dagens utfordringer i finanssektoren. Renoveringen er nødvendig for å implementere EU-direktivene...

les mer