Inkassosakens gang

I samarbeid med Intrum arrangerer vi heldags kurs med utgangspunkt i boken «Krav på penger – sikring og oppgjør i praksis».


I samarbeid med Intrum arrangerer vi heldagskurset Inkassosakens gang, med utgangspunkt i boken «Krav på penger – sikring og oppgjør i praksis».

Her vil du få innsikt i de viktigste områdene innen inkasso og håndtering av pengekrav. Kurset gir deg en oversikt over hele inkassoprosessen – fra mislighold til pengene er på konto.

Vi vil også gjennomgå forslagene til endringer i inkassoloven som ble overlevert justisdepartementet 27. januar 2020.

Pris:
Kunde av Intrum: kr 1 350,-
Ikke kunde av Intrum: kr 2 050,-

Foredragsholder:
Geir Gregersen er en av våre mest erfarne advokater. Han har betydelig erfaring innenfor konkurspågang, prosedyre og forliksforhandlinger. Geir holder jevnlig kurs og foredrag, og har en egen evne til å videreformidle juridiske temaer på en forståelig og underholdende måte.

Forslag til endringer i inkassoloven

En arbeidsgruppe nedsatt av justisdepartementet overleverte 27. januar sitt forslag til endringer i inkassoloven. Dette er fem av de viktigste forslagene:

  • en betydelig reduksjon i gebyrer, særlig på små inkassokrav.
  • en sammenslåing av inkassokravene én person får fra samme kreditor.
  • skjerpede krav til kompetanse i inkassobransjen.
  • tydeligere regler for hva som er god inkassoskikk og hva som ikke er det.
  • skjerpede tiltak, som bøter, mot aktører som ikke følger loven

Vi vil i løpet av kurset gå gjennom hva dette vil innebære i praksis.

Kursdato:

12. mars 2020

Sted:

Granåsvegen 15, Trondheim (Hos Intrum)

Pris:

Kunder av Intrum: 2 400,-
Andre: 4 100,-

Foredragsholder