Gjeldsordning for privatpersoner

En innføring i det du trenger å vite for å gjøre gode vurderinger av gjeldsordninger


Å ta stilling til om et forslag til gjeldsordning er i tråd med lovens formål og skyldners økonomiske situasjon krever god kjennskap til teori og praksis.

 • Når bør forslaget aksepteres?
 • I hvilke saker skal kreditor protestere?

Dette kurset gir en grunnleggende gjennomgang av gjeldsordningsloven med vekt på praktiske eksempler.

Hvem passer kurset for?

Kurset egner seg for medarbeidere som arbeider med utenrettslige og rettslige gjeldsordninger innenfor privat og offentlig sektor.

Fokusområder

 • Forhandling, etablering og oppfølging av utenrettslige gjeldsordninger
 • Livsoppholdssatser
 • Skyldners og kreditors rettigheter etter dekningsloven
 • Når er skyldner varig betalingsudyktig?
 • Når er en gjeldsordning støtende?
 • Hva skjer i gjeldsforhandlingsperioden?
 • Innholdet i en gjeldsordningsavtale
 • Endring, omgjøring, tilsidesettelse og opphevelse av ordninger
 • Ny start etter endt gjeldsordning eller mer av det samme?
  Her vil vi gjennomgå relevante studier om gjeldsproblematikk.

Kursdato:

Kursdato ikke bestemt

Sted:

Smestad, Oslo Hoffsveien 70 B, 0377 Oslo

Pris:

Kunde hos Intrum: kr 1 950,-
Ikke kunde hos Intrum: kr 2 750,-

Foredragsholder

Advokatfirma Kontrakt