Utdanningsprogrammet 2018

Programmet består av to moduler og en eksamen, og er lagt opp etter Virke Inkasso sine kompetansekrav til bevillingshavere. Autorisasjon oppnås først når man har gjennomført begge moduler og eksamen er bestått. Det er allikevel mulig å ta modul I og II som dokumentasjon på kompetanse innen inkassorelaterte fagområder. Dette gir da ikke autorisasjon, men kursbevis.

Påfyllingskurs, Modul I og II holdes på Smestad (Hoffsveien 70 B) i Oslo.
Eksamen gjennomføres på lokal arbeidsplass.

Klikk her for å lese om kravene i henhold til forskrift om autorisasjon av inkassobevillingshavere. 

OBS: Høstens påfyllingskurs flyttes fra 26-27, til 25-26 September.

Tidspunktene er de samme. 

Veldig bra kurs
med mye bra faglig læring.
Tusen takk!

Karin Manneset

Kundekonsulent, Conecto AS

Foredragsholderne gjorde en kjempeinnsats, og forklarte ting
på en forståelig måte.

Kevin Espevoll Njoroge

Saksbehandler, Conecto AS

Modul I

07–09. Mai 2018
kr 8.000,-
 • Inkassosakens gang
 • Inkassobransjens rolle
 • Dekningsloven
 • Selskapsrett
 • Renter og foreldelse
 • Gjeldsordningsloven
 • Kjøp
 • Pant
 • Frist for påmelding:
 • 23. April 2018
 • Pris:
 • kr. 8 000,- medlem av Virke Inkasso
 • kr. 9 000,- ikke medlem av Virke Inkasso
Påmelding

Modul II

16. – 18. oktober 2018
kr 8.000,-
 • Juridisk metode
 • Finansavtaleloven
 • Bevillingshavers plikter og ansvar
 • Konkurs
 • Styreansvar
 • Rettslig behandling ved domstolene
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Frist for påmelding:
 • 2. Oktober 2018
 • Pris:
 • kr. 8 000,- medlem av Virke Inkasso
 • kr. 9 000,- ikke medlem av Virke Inkasso
Påmelding

Eksamen

22. November 2018
kr 2.500,-
 • Kun for medlemmer av Virke Inkasso.
 • Avholdes på lokal arbeidsplass.
 • Frist for påmelding:
 • 08. November 2018
Påmelding

Påfyllingskurs vår

01-02. Mars 2018
kr 6.600,-
 • Dag 1:
 • Rekkevidden av bevillingshaver sin prosessfullmakt
 • Saken sendes til forliksrådet – hvordan forberede og gjennomføre prosessen
 • Tvangsinndrivelse – Formuesforhold mellom ektefeller og samboer
 • Dødsbo – Hvordan håndtere flytende dødsbo og dødsbo i utlandet
 • Offentlig innkreving
 • Dag 2:
 • Endringer i finansavtaleloven
 • Tvangssalg av bolig – Håndtering av innsigelser og klager
 • Private beslagsforbud og avkall på arv
 • Endring i gjeldsordningsloven og innføring av gjeldsinformasjonsloven
 • Hastesaker
 • Frist for påmelding:
 • 15. Februar 2018
 • Kurset er kun for autoriserte bevillingshavere.
Påmelding

Påfyllingskurs høst

25. - 26. September 2018
kr 6.600,-
 • Dag 1:
 • GDPR – Hvordan forholde seg til det nye Personvernregelverket
 • Tvistet sak – prosess og kostnader
 • Finansavtaleloven – Fraråding
 • Etikk – God inkassoskikk i praksis
 • Trusselhåndtering – Hva er en trussel og hvordan håndterer vi dette
 • Dag 2:
 • Legalpant – utdypning
 • Stengeretten
 • Ugyldighet  
 • Tvangssalg
 • ID Svindel
 • Frist for påmelding:
 • 12. september 2018
 • Kurset er kun for autoriserte bevillingshavere.
Påmelding

Har du spørsmål om utdanningsprogrammet, ta kontakt:

KARI-ANNE G. ANDRESEN

KARI-ANNE G. ANDRESEN

Advokatsekretær

+47 24 16 21 84

+47 92 03 32 93

kari-anne.andresen@lindorff.com

IDA MARIE EINARSEN

IDA MARIE EINARSEN

Advokatsekretær

+47 24 16 28 88

Ida.marie.einarsen@Lindorff.com