Utdanningsprogrammet 2017

Programmet består av tre moduler, og er lagt opp etter Virke Inkasso sine kompetansekrav til bevillingshavere. Autorisasjon oppnås først når man har gjennomført begge moduler og eksamen er bestått. Det er allikevel mulig å ta modul I og II som dokumentasjon på kompetanse innen inkassorelaterte fagområder. Dette gir da ikke autorisasjon, men kursbevis.

Påfyllingskurs, Modul I og II holdes på Smestad (Hoffsveien 70 B) i Oslo.
Eksamen gjennomføres på lokal arbeidsplass.

Veldig bra kurs
med mye bra faglig læring.
Tusen takk!

Karin Manneset

Kundekonsulent, Conecto AS

Foredragsholderne gjorde en kjempeinnsats, og forklarte ting
på en forståelig måte.

Kevin Espevoll Njoroge

Saksbehandler, Conecto AS

Påfyllingskurs

26. - 27. september 2017
kr 6.600,-
 • «Norkreditt AS vs. Staten»
 • Finansavtaleloven
 • Hvitvasking og terrorfinansiering
 • Mangler etter tvangssalg
 • Netthandel
 • Gjeldsinformasjonsloven
 • EUs nye betalingstjenestedirektiv
 • Forbrukerklageorganer
 • BankID svindel
 • Teknologinøytralitet
 •  
 • Frist for påmelding:
 • 15. september
 • Kurset er kun for autoriserte bevillingshavere.
Påmelding

Modul II

17. – 19. oktober 2017
kr 8.000,-
 • Juridisk metode
 • Finansavtaleloven
 • Bevillingshavers plikter og ansvar
 • Konkurs
 • Styreansvar
 • Rettslig behandling ved domstolene
 • Tvangsfullbyrdelse
 •  
 • Frist for påmelding:
 • 2. oktober 2017
Påmelding

Eksamen

15. november 2017
kr 2.500,-
 • Kun for medlemmer av Virke Inkasso.
 • Avholdes på lokal arbeidsplass.
Påmelding

Modul I

Neste kurs: 2018
 • Inkassosakens gang
 • Inkassobransjens rolle
 • Dekningsloven
 • Selskapsrett
 • Renter og foreldelse
 • Gjeldsordningsloven
 • Kjøp
 • Pant
 •  

Har du spørsmål om utdanningsprogrammet, ta kontakt:

KARI-ANNE G. ANDRESEN

KARI-ANNE G. ANDRESEN

Advokatsekretær

+47 24 16 21 84
+47 92 03 32 93
andresen@kontraktadvokat.no

MARTINE VOSS BORGENHOV

MARTINE VOSS BORGENHOV

Advokatsekretær

+47 24 16 21 83
+47 99 56 95 00
voss-borgenhov@kontraktadvokat.no