Forside bok, Krav på penger - sikring og oppgjør i praksis

Krav på penger – sikring og oppgjør i praksis

Våren 2018 arrangerer vi i samarbeid med Lindorff 2 x 3 timers kurs med utgangspunkt i boken «krav på penger – sikring og oppgjør i praksis». Kurset erstatter våre tidligere kurs «inkassosakens gang» og «inkassosakens gang – fordypning».

Kurset vil bestå av to deler, og holdes i Lindorff sine lokaler på Smestad.

Adresse: Hoffsveien 70B, 0377 Oslo

KURSDATOER 2018

Krav på penger del 1: 13. Mars

Krav på penger del 2: 24. Mai

FAGLITTERATUR

Boken «Krav på penger» handler om pengekrav og hvordan disse kan behandles på en mest mulig effektiv, sikker og korrekt måte. Boken er relevant for alle som inngår en avtale som innebærer krav på en senere betaling.

Det er ikke nødvendig å bestille boken for å gjennomføre kurset. 

Dersom du likevel ønsker et eksemplar, kan du bestille det på Universitetsforlagets nettsider

PÅMELDING

Krav på penger - Del 1

13. Mars 2018
kr. 1.150
 • Fokusområder:
 • Inkassoloven
 • Rettslig- og utenrettslig innfordring
 • God Inkassoskikk
 • Konkurspågang
 • Foreldelse
 • Forsinkelsesrenter
 • Gjennomgang av nye dommer/lover
 •  
 • Pris:
 • kr. 1 150,- kunde hos Lindorff
 • kr. 2 050,- ikke kunde hos Lindorff
 •  
 • Frist for påmelding:
 • 27. Februar
Påmelding

Krav på penger - Del 2

24.Mai.2018
kr. 1.150
 • Fokusområder:
 • Foreldelse
 • Tvistehåndtering
 • God inkassoskikk
 •  
 • Pris:
 • kr. 1 150,- kunde hos Lindorff
 • kr. 2 050,- ikke kunde hos Lindorff
 •  
 • Frist for påmelding:
 • 10. Mai
Påmelding

Har du spørsmål om kurset, ta kontakt:

KARI-ANNE G. ANDRESEN

KARI-ANNE G. ANDRESEN

Advokatsekretær

+47 24 16 21 84
+47 92 03 32 93
andresen@kontraktadvokat.no

IDA MARIE EINARSEN

IDA MARIE EINARSEN

Advokatsekretær

+47 24 16 28 88

Ida.marie.einarsen@Lindorff.com