Forside bok, Krav på penger - sikring og oppgjør i praksis

Krav på penger – sikring og oppgjør i praksis

Høsten 2018 arrangerer vi i samarbeid med Lindorff 2 x 3 timers kurs med utgangspunkt i boken «krav på penger – sikring og oppgjør i praksis». Kurset erstatter våre tidligere kurs «inkassosakens gang» og «inkassosakens gang – fordypning».

Her vil du få innsikt i de viktigste områdene innen inkasso og håndtering av pengekrav. Kurset gir deg en oversikt over hele inkassoprosessen – fra mislighold til pengene er på konto. Kurset vil bestå av to halvdagskurs, og vi anbefaler at du gjennomfører begge kursene for best mulig utbytte.

Pris:

Kunde av Lindorff koster kurset kr. 1 150,-

Ikke kunde av Lindorff kr. 2 050,-.

Foredragsholder:

Geir Gregersen er en av våre mest erfarne advokater. Han har betydelig erfaring innenfor konkurspågang, prosedyre og forliksforhandlinger. Geir holder jevnlig kurs og foredrag, og har en egen evne til å videreformidle juridiske temaer på en forståelig og underholdende måte.

KURSDATOER HØSTEN 2018

Del 1: Torsdag 20. september kl. 09:00-12:00

Del 2: Tirsdag 23. oktober. kl. 09:00-12:00

Sted: Hoffsveien 70 B, 0377 Oslo

FAGLITTERATUR

Boken «Krav på penger» handler om pengekrav og hvordan disse kan behandles på en mest mulig effektiv, sikker og korrekt måte. Boken er relevant for alle som inngår en avtale som innebærer krav på en senere betaling.

Det er ikke nødvendig å bestille boken for å gjennomføre kurset. 

Dersom du likevel ønsker et eksemplar, kan du bestille det på Universitetsforlagets nettsider

FOREDRAGSHOLDER

GEIR GREGERSEN

GEIR GREGERSEN

Advokat

+47 24 16 21 80
+47 95 02 06 51
gregersen@kontraktadvokat.no

PÅMELDING

Krav på penger - Del 1

20. september 2018
kr. 1.150
 • Fokusområder:
 • Inkassoloven
 • Rettslig- og utenrettslig innfordring
 • God Inkassoskikk
 • Konkurspågang
 • Foreldelse
 • Forsinkelsesrenter
 • Gjennomgang av nye dommer/lover
 • Pris:
 • kr. 1 150,- kunde hos Lindorff
 • kr. 2 050,- ikke kunde hos Lindorff
 • Frist for påmelding:
 • 6. september
Påmelding

Krav på penger - Del 2

23. oktober 2018
kr. 1.150
 • Fokusområder:
 • Foreldelse
 • Tvistehåndtering
 • God inkassoskikk
 • Pris:
 • kr. 1 150,- kunde hos Lindorff
 • kr. 2 050,- ikke kunde hos Lindorff
 • Frist for påmelding:
 • 9. oktober
Påmelding

Har du spørsmål om kurset, ta kontakt:

KARI-ANNE G. ANDRESEN

KARI-ANNE G. ANDRESEN

Advokatsekretær

+47 24 16 21 84
+47 92 03 32 93
andresen@kontraktadvokat.no

IDA MARIE EINARSEN

IDA MARIE EINARSEN

Advokatsekretær

+47 24 16 28 88

Ida.marie.einarsen@Lindorff.com