Gjennom mange års erfaring med å behandle tvistesaker for det offentlige knyttet til det offentliges krav mot privatpersoner og bedrifter, bidrar vi til at kravene blir behandlet på en trygg og forsvarlig måte. Vår oppgave er å sørge for å bruke tilpassede virkemidler samtidig som vi sikrer verdier og er ressursbesparende for offentlige instanser og offentlige foretak.
Både kommuner, pensjonskasser, interkommunale selskap og helseforetak har benyttet våre tjenester når det har blitt tvist, enten det har vært utenrettslig eller rettslig tvist, om kravet.

Er ikke en frivillig løsning mulig, blir rettslige prosesser gjennomført, både for sikrede krav som boliglån, billån, leasing og usikrede krav som forsikring, kort, konti og forbruksfinansiering. Vi tilbyr også spesialkompetanse innen fagfelt som gjeldsordning.

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Vi kan bistå med tvistebehandling, enten det er utenrettslig eller rettslig tvist. Mange kommmunale krav som ubetalte barnehage- og SFO avgifter er usikrede krav. Vi kan bistå med innfordring av disse. Andre kommunale avgifter er sikret med lovbestemt panterett, som f eks eiendoms- og renovasjonsavgifter. Vi kan bistå med innfordring av disse gjennom begjæring om tvangssalg, og håndtere evt tvister som måtte oppstå i tilknytning til disse kravene.

RELEVANTE KURS
Kommunale krav til innfordring
2 x 45 minutter
Dødsboskifte
2 x 45 minutter
Vergemålsloven og ansvar for gjeld
2 x 45 minutter
Psykisk syke og rettslig handleevne
1 time
Tvangsfullbyrdelse

– grunnopplæring

2 dager eller modulbasert
Tvangsfullbyrdelse

– fordypning

2 dager eller modulbasert