Gjennom mange års arbeid med omtvistede pengekrav i handelsforhold, har vi opparbeidet oss mye kunnskap og forståelse for ulike bransjer. Vi følger med på trender og utvikling på markedet og sitter på erfaringer som gjør det lettere for oss å vite hvordan vi best kan løse dine saker.

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Våre advokater prosederer årlig saker for små og mellomstore bedrifter innen handelsnæringen. Vi håndterer eks reklamasjonssaker i kjøpsforhold og bygg-/entreprisesaker. Dersom det er fare for unndragelse av midler fra kreditorene eller mistanke om svindel, sørger vi for å sikre formuesgoder gjennom midlertidig forføyninger, og følger opp tiltak mot skyldnere som politianmeldelser og konkursbegjæringer.

Uansett hvilken tvisteløsning som passer for saken, er vårt mål å oppnå et resultat som ivaretar de juridiske, økonomiske og kommersielle hensyn og verdier for våre kunder.

Vi hjelper også til med gjennomgang av kundenes salgs- og leveringsbetingelser, eller bistår
med kontraktsforhandlinger, spørsmål om hvordan kontrakter skal tolkes, avtaleutforming
som f. eks. standardkontrakter og utarbeidelse av sikringsalternativer.

RELEVANTE KURS

Når handelen går galt

– innføring i kjøps- og forbrukerkjøpsloven

2 x 45 minutter

Foreldelse av pengekrav
1 time

Gjennomgang av avtaleutforming

– prosess ved mislighold av avtalen

2 x 45 minutter

Stiftelse av selskapers gjeld

– hvem har ansvaret?

3 x 45 minutter

Fullmaktsforhold

– virkninger ved overskridelse

2 x 45 minutter