Forside bok, Krav på penger - sikring og oppgjør i praksis

INKASSOSAKENS GANG

I samarbeid med Lindorff arrangerer vi 2 x 3 timers kurs med utgangspunkt i boken «krav på penger – sikring og oppgjør i praksis».

Her vil du få innsikt i de viktigste områdene innen inkasso og håndtering av pengekrav. Kurset gir deg en oversikt over hele inkassoprosessen – fra mislighold til pengene er på konto. 

Vi anbefaler at du gjennomfører begge kursene for best mulig utbytte.

Pris:

Kunde av Lindorff: kr 1 150,-
Ikke kunde av Lindorff: kr 2 050,-

Foredragsholder:

Geir Gregersen er en av våre mest erfarne advokater. Han har betydelig erfaring innenfor konkurspågang, prosedyre og forliksforhandlinger. Geir holder jevnlig kurs og foredrag, og har en egen evne til å videreformidle juridiske temaer på en forståelig og underholdende måte.

FAGLITTERATUR

Boken «Krav på penger» handler om pengekrav og hvordan disse kan behandles på en mest mulig effektiv, sikker og korrekt måte. Boken er relevant for alle som inngår en avtale som innebærer krav på en senere betaling.

Det er ikke nødvendig å bestille boken for å gjennomføre kurset. 

Dersom du likevel ønsker et eksemplar, kan du bestille det på Universitetsforlagets nettsider

Inkassosakens gang – del 1

Dato: 24. oktober 2019
Sted: Smestad, Oslo
Hoffsveien 70B

09:00 – 12:00

Inkassosakens gang – del 2

Dato: 07. november 2019
Sted: Smestad, Oslo
Hoffsveien 70B

09:00 – 12:00

FOREDRAGSHOLDER

GEIR GREGERSEN

GEIR GREGERSEN

Advokat

+47 24 16 21 80
+47 95 02 06 51
gregersen@kontraktadvokat.no
Har du spørsmål om kurset, ta kontakt:
CATHRINE SKARD

CATHRINE SKARD

Advokatsekretær

+47 24 16 24 50

kurs@kontraktadvokat.no