Forside bok, Krav på penger - sikring og oppgjør i praksis

INKASSOSAKENS GANG

I samarbeid med Lindorff arrangerer vi heldagskurset Inksassosakens gang, med utgangspunkt i boken «krav på penger – sikring og oppgjør i praksis».

Her vil du få innsikt i de viktigste områdene innen inkasso og håndtering av pengekrav. Kurset gir deg en oversikt over hele inkassoprosessen – fra mislighold til pengene er på konto. 

Vi vil også gjennomgå forslagene til endringer i inkassoloven som ble overlevert justisdepartementet 27. januar 2020. 

Pris:

Kunde av Lindorff: kr 1 350,-
Ikke kunde av Lindorff: kr 2 050,-

Foredragsholder:

Geir Gregersen er en av våre mest erfarne advokater. Han har betydelig erfaring innenfor konkurspågang, prosedyre og forliksforhandlinger. Geir holder jevnlig kurs og foredrag, og har en egen evne til å videreformidle juridiske temaer på en forståelig og underholdende måte.

FORSLAG TIL ENDRINGER I INKASSOLOVEN

En arbeidsgruppe nedsatt av justisdepartementet overleverte 27. januar sitt forslag til endringer i inkassoloven. Dette er fem av de viktigste forslagene:

  • en betydelig reduksjon i gebyrer, særlig på små inkassokrav.
  • en sammenslåing av inkassokravene én person får fra samme kreditor.
  • skjerpede krav til kompetanse i inkassobransjen.
  • tydeligere regler for hva som er god inkassoskikk og hva som ikke er det.
  • skjerpede tiltak, som bøter, mot aktører som ikke følger loven

Vi vil i løpet av kurset gå gjennom hva dette vil innebære i praksis.

Inkassosakens gang

Dato: 12. mars 2020
Sted: hos Lindorff
Granåsvegen 15, Trondheim

Tidspunkt: 10:00 – 14:00 inkl. lunsj

FOREDRAGSHOLDER

GEIR GREGERSEN

GEIR GREGERSEN

Advokat

+47 24 16 21 80
+47 95 02 06 51
gregersen@kontraktadvokat.no
Har du spørsmål om kurset, ta kontakt:
CATHRINE SKARD

CATHRINE SKARD

Advokatsekretær

+47 24 16 24 50

kurs@kontraktadvokat.no