Gjeldsordning for privatpersoner, illustrasjon med bok

Kurs: Gjeldsordning for privatpersoner

Å ta stilling til om et forslag til gjeldsordning er i tråd med lovens formål og skyldners økonomiske situasjon krever god kjennskap til teori og praksis. 

 • Når bør forslaget aksepteres?
 • I hvilke saker skal kreditor protestere?

Dette kurset gir en grunnleggende gjennomgang av gjeldsordningsloven med vekt på praktiske eksempler. 

Hvem passer kurset for?

Kurset egner seg for medarbeidere som arbeider med utenrettslige og rettslige gjeldsordninger innenfor privat og offentlig sektor.

Fokusområder

 • Forhandling, etablering og oppfølging av utenrettslige gjeldsordninger
 • Livsoppholdssatser
 • Skyldners og kreditors rettigheter etter dekningsloven
 • Når er skyldner varig betalingsudyktig?
 • Når er en gjeldsordning støtende?
 • Hva skjer i gjeldsforhandlingsperioden?
 • Innholdet i en gjeldsordningsavtale
 • Endring, omgjøring, tilsidesettelse og opphevelse av ordninger
 • Ny start etter endt gjeldsordning eller mer av det samme?
  Her vil vi gjennomgå relevante studier om gjeldsproblematikk.

 

Foredragsholder

Advokat Hanne Riksheim.

Hanne Riksheim er juridisk direktør i Lindorff og daglig leder av Advokatfirma Kontrakt. Hun har tidligere hatt stilling som seksjonssjef for avdeling for gjeldsordninger hos Namsfogden i Oslo. Hanne har deltatt i offentlige prosjekter innen økonomisk rådgivning i mange år, og brukes som foreleser av en rekke offentlige instanser og frivillige organisasjoner for opplæring av deres ansatte i økonomisk rådgivning. 

KURSDATO 2018

Tid og sted:

18. september kl. 10:00 – 15:00

Sted: Smestad, Oslo

Hoffsveien 70B, 0377 Oslo

 

Pris:

Kunde hos Lindorff: kr. 1.950,-

Ikke Kunde hos Lindorff: kr. 2.750,-

Prisene inkluderer lunch og er ekskl. mva

Vi tar forbehold om at kurset kan avlyses inntil 2 uker før kursstart ved for lav påmelding. 

Meld deg på her

FOREDRAGSHOLDER

HANNE RIKSHEIM

HANNE RIKSHEIM

Advokat

+47 24 16 21 77
+47 40 29 05 05
riksheim@kontraktadvokat.no

Har du spørsmål om kurset, ta kontakt:

KARI-ANNE G. ANDRESEN

KARI-ANNE G. ANDRESEN

Advokatsekretær

+47 24 16 21 84
+47 92 03 32 93
andresen@kontraktadvokat.no

IDA MARIE EINARSEN

IDA MARIE EINARSEN

Advokatsekretær

+47 24 16 28 88

Ida.marie.einarsen@Lindorff.com