Personvern i finanssektoren

Personvern i finanssektoren

Personvern i finanssektoren: Datatilsynets rapport PSD2 og GDPR er to EU-regelverk som er på alles lepper for tiden. Begge skal implementeres i norsk rett; PSD2 gjennom finansavtaleloven og GDPR gjennom en ny personvernlov. De to regelverkene har ulike formål; PSD2...
Bakgrunn for ny finanslov

Bakgrunn for ny finanslov

Bakgrunn for ny finansavtalelov Finansavtaleloven står overfor en storstilt renovering. Et snart 20 år gammelt regelverk skal utbedres for å være i stand til å håndtere dagens utfordringer i finanssektoren. Renoveringen er nødvendig for å implementere EU-direktivene...