Jens Lind er den av våre advokater med lengst fartstid, både i bransjen og i Lindorff, hvor han har vært ansatt siden 1990. Han har allsidig kompetanse fra mange rettsområder og er vår fremste spesialist på leasing. Han er også hovedkontakt for offentlige krav.

ERFARING

1990 – d.d.
Advokat, Advokatfirma Kontrakt AS (tidl. Advokatselskapet T.H. Gjesdahl AS)
Advokat, Lindorff AS
1989 – 1990
Egen advokatvirksomhet
Bevillingshaver, Eiendomsmeglingsforetak
1988 – 1989
Advokat og avdelingsleder, UNI Forsikring (Nå: Storebrand)
1986 – 1988
Advokat, Inkassoservice
1984 – 1986
Seniorkonsulent, Norske folk – forvaltning og inkasso av lån (Nå: Storebrand)
1983 – 1984
Førstesekretær og juridisk konsulent, Statens Bygge- og eiendomsdirektorat (Nå: Statsbygg)

UTDANNELSE

1987
Bedriftsøkonomi, BI
1981
Cand. jur., Universitetet i Oslo

PROSJEKTER OG VERV

2013 – d.d.
Styremedlem, Advokatfirma Kontrakt AS (tidl. Advokatselskapet T.H. Gjesdahl AS)

KURS- OG FOREDRAGSVIRKSOMHET

2016 – d.d.
Foredragsholder, Virke Inkasso
1990 – d.d.
Foredragsholder, Norsk Kredittforum
Foredragsholder, Lindorff AS
1990 – 2016
Foredragsholder, Norske Inkassobyråers Forening

PUBLIKASJONER

2015
Medforfatter, Kommentarutgaven til Inkassoloven, 1. og 2. utgave (Universitetsforlaget)

SPRÅK

Norsk (morsmål)
Engelsk
JENS LIND

JENS LIND

Advokat

+47 24 16 21 78
+47 90 88 11 51
lind@kontraktadvokat.no