Hanne er daglig leder i Kontrakt og har tidligere ledererfaring fra det offentlige. Hun har bred erfaring innen flere rettsområder. Hanne benyttes av flere offentlige instanser i prosjektarbeid innen gjeldsrådgivning. Hun er en engasjert og anerkjent foredragsholder i bransjen, og har skrevet diverse artikler om utvalgte problemstillinger innen pengekravsrett.

ERFARING

2014 – d.d.
Daglig leder, Advokatfirma Kontrakt AS
Juridisk direktør, Lindorff Norge AS
2009 – d.d.
Advokat, Advokatfirma Kontrakt AS (tidl. Advokatselskapet T.H. Gjesdahl AS)
Advokat, Lindorff AS
2008 – 2009
Advokatfullmektig, Advokatselskapet T.H. Gjesdahl AS
Advokatfullmektig, Lindorff AS
2003 – 2008
Seksjonssjef, Namsfogden i Oslo
2000 – 2003
Namsfullmektig, Oslo byfogdembete

UTDANNELSE

1999
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1993
Personalutvikling og ledelse, Kristiania Høyskole Nettstudier
1991
Examen Philosophicum, Universitetet i Bergen

PROSJEKTER OG VERV

Pågående:
Leder, Virke Inkasso Lovutvalg
Medlem, Arbeidsgruppe for ny rutinestandard i utenrettslige gjeldsforhandlinger
Medlem, Nasjonal arbeidsgruppe for oppfølging av økonomisk rådgivning
Styreformann, Advokatfirma Kontrakt AS
Advokatvakt, Advokatforeningens ordning for gratis advokathjelp
Medlem, Programkomité, Nasjonal konferanse («Penger til besvær»), Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tidligere:
Medlem, Arbeidsgruppe for utarbeidelse av kurs for veilednings- og oppfølgingslovene i NAV
Medlem, Programkomité, Norske Inkassobyråers forening
Voldgiftsdommer, Tvistesak etter Agenturloven
Fagansvarlig, Interkommunalt samarbeidsprosjekt (ØKORÅD), Rygge og Råde kommune
Fagansvarlig, Opplæring av ansatte i økonomirådstelefonen (800 GJELD)
Fagansvarlig, Oppbygging av etterutdanning (gjeld), Politihøgskolen i Oslo
Prosjektmedarbeider, Utvikling saksbehandlingssystem (SIAN gjeld), SI og Politidirektoratet
Prosjektmedarbeider, Forprosjekt til forbrukerveileder for innvandrere, Forbrukerrådet

KURS- OG FOREDRAGSVIRKSOMHET

Foredragsholder, Virke Inkasso Autorisasjonsordning
Foredragsholder, Kredittfaglig utdanning, Norsk Kredittforum
Foredragsholder, Nasjonale opplæringskurs i økonomisk rådgivning, AV-direktoratet og Fylkesmannen
Foredragsholder, Lindorff Academy
Foredragsholder, Finansieringsselskapenes forening (FinFo) og SPAMA
Konferansier, Nasjonal konferanse «Penger til besvær»
Sensor, Etter- og videreutdanning, Høgskolen i Lillehammer
Sensor, Etter- og videreutdanning, Politihøgskolen i Oslo

PUBLIKASJONER

2017
Gjeldsregister – alt for sent eller litt for tidlig? Lindorffanalysen Q1 2017
2016
Digitalt gjeldstrøbbel. Kronikk i Dagens næringsliv 28. august 2016
2016
Passord til besvær. Finansavisens Jussbilag 18. november 2016
2016
Passord på avveie. Lindorffanalysen Q2 2016
2016
Digital kommunikasjon og inkasso. Lindorffanalysen Q1 2016
2015
Medforfatter, Kommentarutgaven til Inkassoloven, 2. utgave (Universitetsforlaget)
2010
Medforfatter, nettbasert veileder for økonomisk rådgivning (NAV.no)

SPRÅK

Norsk (morsmål)
Engelsk
Spansk
HANNE RIKSHEIM

HANNE RIKSHEIM

Daglig leder/ advokat

+47 24 16 21 77
+47 40 29 05 05
riksheim@kontraktadvokat.no